THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 40
Số lượt truy cập: 5076459
QUANG CÁO
Lệ Thủy tích cực triển khai xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT” 12/05/2011 6:42:49 CH
Ngày 25 tháng 4 năm 2011, tại Hội trường Huyện ủy, ông Nguyễn Quang Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2011- 2015 chủ trì Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự (ANTT) trường học trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2011 - 2015. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo, Công an tỉnh; đại diện Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Huyện đoàn, BCH Quân sự, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục- Đào tạo, BCH và các đội trưởng Công an huyện; hiệu trưởng các trường học trên địa bàn, đại diện lãnh đạo UBND và trưởng công an các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình ANTT trường học trên địa bàn huyện năm học 2009- 2010 và học kỳ I năm học 2010- 2011, triển khai Kế hoạch xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2011- 2015 và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia Hội nghị, ông Nguyễn Quang Năm- Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo kết luận:

Hội nghị đã nhất trí cao với Báo cáo của UBND huyện và khẳng định, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, sự giúp đỡ, phối hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận và đoàn thể trong toàn huyện, cùng với sự nỗ lực của các trường học nên công tác đảm bảo ANTT trường học trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của huyện nhà, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, trước những tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những ảnh hưởng tiêu cực từ mạng Internet, sự suy đồi về đạo đức và văn hóa ứng xử trong một bộ phận của giới trẻ hiện nay là những yếu tố bất lợi làm cho tình hình ANTT trong các trường học đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của các trường học và ANTT trên địa bàn huyện.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” trong giai đoạn 2011- 2015, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch, Ban chỉ đạo huyện yêu cầu Phòng Giáo dục- Đào tạo, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, các trường học và các cấp, các ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt những vấn đề sau:

1. UBND các xã, thị trấn, các trường THPT, Trung tâm GDTX cần khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”.

- Đối với xã, thị trấn: Đồng chí phó chủ tịch UBND làm trưởng ban, đồng chí trưởng công an làm phó ban thường trực, đồng chí hiệu trưởng trường THCS làm phó ban, các đồng chí hiệu trưởng các trường học trên địa bàn và tổng phụ trách đội ở các trường làm ban viên.

- Đối với các trường học trên địa bàn xã thì thành lập tổ công tác đảm bảo ANTT trường học do hiệu trưởng làm tổ trưởng, bí thư chi đoàn hoặc tổng phụ trách đội làm tổ phó, các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm làm tổ viên.

- Đối với các trường THPT, THCS&THPT, Trung tâm GDTX do hiệu trưởng làm trưởng ban, 01 phó hiệu trưởng làm phó ban, các tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm làm ban viên.

Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các trường THPT, THCS&THPT, Trung tâm GDTX  phải sớm xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ phần hành trách nhiệm các thành viên trong Ban, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, sát với tình hình của cơ sở; duy trì tốt chế độ giao ban hàng tháng, quý, nắm bắt kịp thời thông tin để có biện pháp chỉ đạo tích cực, hiệu quả. Việc thành lập Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các trường học phải hoàn thành trước ngày 05 tháng 5 năm 2011 và gửi quyết định về Phòng Giáo dục và Đào tạo- cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo huyện.

2. Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm của tỉnh, huyện về “Trường học an toàn về ANTT” để rút kinh nghiệm chỉ đạo các trường học trong huyện (Trường THPT Trần Hưng Đạo theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh; Trường THCS Phong Thủy và Trường THCS Sơn Thủy xây dựng mô hình điểm của huyện). Theo đó, Ban chỉ đạo của 02 xã Phong Thủy và Sơn Thủy ngoài xây dựng kế hoạch xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” chung cho toàn xã, cần phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo đối với đơn vị xây dựng mô hình điểm.

3. Trên cơ sở 5 tiêu chí của “Trường học an toàn về ANTT” của UBND huyện, BCĐ các xã, các trường THPT, THCS&THPT, Trung tâm GDTX cần căn cứ vào các đặc điểm tình hình của đơn vị mình để xây dựng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho phù hơp, hiệu quả. Ban chỉ đạo huyện sẽ cụ thể hóa, lượng hóa bằng biểu điểm đánh giá theo từng tiêu chí làm cơ sở cho các ban chỉ đạo, Ban ANTT trường học tự chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện để làm tốt công tác thi đua hàng năm.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các lực lượng ngoài nhà trường.

Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng; tập trung tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở; đổi mới nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh bằng phương pháp lồng ghép, tích hợp. Việc tuyên truyền phải mang tính thường xuyên, liên tục và định hướng trong từng thời điểm cụ thể.

5. Nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tự quản, tự giác, tự bảo vệ tài sản của nhà trường, tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của giáo viên, học sinh; củng cố tổ chức, hoạt động tự quản, tổ thanh niên xung kích, tổ cờ đỏ, lớp học tự quản…

6. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và các cơ quan, tổ chức đoàn thể về xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”. Xem đây không chỉ là trách nhiệm của công an, của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của toàn dân đối với ANTT trường học.

7. Phát huy trách nhiệm của cơ quan chủ quản, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền và Ban chỉ đạo; huy động sức mạnh tổng hợp của mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả về “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2011- 2015.

- Phòng Giáo dục- Đào tạo, Công an huyện: Giúp Ban chỉ đạo huyện hướng dẫn, theo dõi việc thành lập ban chỉ đạo cấp xã, ban ANTT các trường; chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động; cụ thể hóa biểu điểm theo 05 tiêu chí về Trường học an toàn về ANTT; tổng hợp tình hình về ANTT, kết quả xây dựng Trường học an toàn về ANTT; đề xuất tổ chức hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, động viên kịp thời và xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua toàn diện của các trường.

- Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp huyện và các hội xã hội, xã hội nghề nghiệp với chức năng, nhiệm vụ của mình vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia cùng với nhà trường để chăm lo sự nghiệp giáo dục, tích cực đóng góp cùng nhà trường xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”.

- Hàng tháng, hàng quý, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện nắm, tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” cho Ban chỉ đạo huyện.

BBT

(Theo kết luận của đ/c Nguyễn Quang Năm-Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo)

AN1.jpg

Đ/c Nguyễn Quang Năm kết luận hội nghị

AN2.jpgHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KIẾN GIANG
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882677 * Email: thso1kiengiang@lethuy.edu.vn