THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 44
Số lượt truy cập: 5080287
QUANG CÁO
CÁC BỘ LUẬT CẬP NHẬT MỚI NĂM HỌC 2019 - 2020 05/10/2019 2:16:30 CH

Số hiệu

Nội dung Văn bản Pháp luật

04/2015/NĐ-CP

Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

16/2015/NĐ-CP

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

20/2014/NĐ-CP

Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

55/2011/TTBGDĐT

Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

29/2012/NĐ-CP

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

14/2007/QĐ -BGDĐT

Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học 

28/2009/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 

36/2009/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

41/2010/TT-GDĐT

Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

59/2012/TT-BGDĐT

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường TH đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

09/2009/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học công lập

42/2012/T -BGDĐT

Ban hành QĐ về tiêu chuẩn đánh giá CLGD và quy trình, chu kỳ kiểm định CLGD cơ sở GD phổ thông, cơ sở GD thường xuyên

24/2010/NĐ - CP

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

181-QĐ/TW

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm

08/2013/TT - TTCP

Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

158/HD -CĐN

V/v tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra ND trong các CQNN, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN thuộc ngành GD

26/2011/TTLT -BGDĐT-BKHCN - BYT

Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

143/2007/NĐ-CP

Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

01/2014/TT -BGDĐT

Ban hành khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

21/2015/TTLT  -BGDĐT - BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

 03/VBHN-BGDĐT

 Ban hành quy đinh về chế độ làm việc đối với GVPT

29 - NQ/TW

Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo

 TT 14 - 2018

Quy định chuẩn Hiệu trưởng 2018

TT 20 - 2018

Quy định về chuẩn nghề nghiệp GDPT 2018 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 KIẾN GIANG
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882677 * Email: thso1kiengiang@lethuy.edu.vn